• Català
  • Castellano
  • Français
geo3
Delimitacions:

Verificació de la propietat del sòl, privada i pública, comparació de documentació cadastral, dades del registre, escriptures, càlcul i amidament de superfícies, vendes, permutes, peritacions, expedients de major o menor cabuda, amidaments, replanteig i afitament, lliurament de plànols, informes i certificats, etc.

GEO3, S.A. - Carrer de Sant Grau, 75, 2on. 3a. - 17162 Bescanó (Girona) - Tel. i Fax: +34 972 402 194

e-mail: geo3@geo3.cat - www.geo3.cat


Avís legal

  • Contacte
  • Mapa Web
  • Inici